S svojimi storitvami varovanja javnih zbiranj zagotavljamo varnost in zaščito udeležencev dogodkov ter preprečujemo nastanek nepredvidenih situacij, ki bi lahko ogrozile varnost in dobro počutje ljudi.

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu z zakonom in predpisi, ki urejajo javna zbiranja.

Pri organizaciji varovanja javnih zbiranj se osredotočamo na celovit pristop, ki vključuje načrtovanje, organizacijo in izvedbo varnostnih ukrepov. Naši strokovnjaki na podlagi analize situacije in potreb naročnika pripravijo Načrt varovanja, ki vključuje vse potrebne varnostne ukrepe in protokole. Vanj vključimo tudi vse predvidene potencialne nevarnosti, tveganja ter predlagamo ustrezne rešitve.

S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pomagamo organizatorju pri vseh fazah načrtovanja javnega zbiranja. Od ocene razmer v lokalnem okolju, svetovanja in pomoči pri izbiri prireditvenega prostora, pa do same izvedbe javnega zbiranja z zasnovo ureditve samega prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, oceno potrebnega števila in vrste prevoznih sredstev, način prodaje vstopnic, prihoda in odhoda nastopajočih ter obiskovalcev, pa tudi načine ukrepanja v primeru posameznih incidentov.  Po končanem javnem zbiranju poskrbimo za varen in umirjen razhod obiskovalcev prav tako zagotovimo varen odhod morebitnih posebnih gostov, udeležencev ali nastopajočih. Lahko pa poskrbimo tudi za varen transport gotovine ali dragocenih predmetov na dogovorjeno mesto in v dogovoru z organizatorjem zavarujemo prizorišče v času pospravljanja opreme.

S profesionalnim pristopom in dolgoletnimi izkušnjami na tem področju varovanja smo kos vsaki še tako nepredvideni situaciji, v kar se je prepričalo že veliko zelo zadovoljnih naročnikov naših storitev.