Uporaba moderne tehnologije na področju varovanja ljudi in premoženja omogoča osnovno   zagotavljanje varnosti ali pa je nadgradnja fizičnemu varovanju s ciljem zaznavanja in  preprečevanja varnostnih groženj in seveda učinkovitega odziva na morebitne varnostne  dogodke.

Tehnično varovanje vključuje različne mehanske komponente, kot so alarmni sistemi, video  nadzor, kontrole pristopa, senzorji, detektorji in pametni sistemi upravljanja. Te tehnološke  rešitve omogočajo stalno spremljanje, zaznavanje in beleženje dogajanja na varovanem območju ter opozarjanje na morebitne nepravilnosti ali varnostne dogodke.

S povezavo sistemov tehničnega varovanja na Varnostni nadzorni center (VNC) zagotavljamo  naročnikom hiter odziv naših intervencijskih skupin, ter obveščanje oziroma ukrepanje ob  varnostnih dogodkih.

Nudimo naslednje sisteme tehničnega varovanja vrhunskih proizvajalcev:

  • protivlomne sisteme varovanja;
  • protipožarne sisteme varovanja;
  • video-nadzorne sisteme;
  • domofoni in videofoni;
  • kontrola pristopa;
  • evidentiranje delovnega časa;
  • in ostale mehanske zaščite.