Obhodno varovanje je storitev za katero se naročniki odločajo kot samostojno obliko zagotavljanja varnostni premoženja ali pa kot dopolnilno tehničnemu ali fizičnemu varovanju.

Gre za sistematičen nadzor in pregledovanje varovanega območja v določenih ali različnih časovnih intervalih, s ciljem zagotavljanja varnosti in preprečevanja morebitnih nepravilnosti. Obhodno varovanje se lahko izvaja tako na notranjih kot tudi zunanjih območjih varovanih objektov. Med obhodom varnostnik obhodnik največkrat preverja, ali so vrata in okna pravilno zaprta, ali varnostni sistemi delujejo pravilno in izvaja vizualni pregled območja ter je pozoren na morebitne znake nepooblaščenega dostopa ali sumljive dejavnosti znotraj varovanega območja.

Obhodno varovanje prilagodimo potrebam in zahtevam vsakega posameznega naročnika, saj se zavedamo, da je vsak objekt in situacija edinstvena.