Intervencijsko varovanje in obhodna služba se ukvarjata z odzivanjem na sprožene alarme in izvajanjem obhodov za zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja. Njihova naloga je hitro ukrepanje v primeru varnostnih dogodkov ter izvajanje preventivnih obhodov za preprečevanje morebitnih groženj.

Ko se sproži protivlomni, protipožarni ali kateri drugi alarmni signal, Varnostno nadzorni center(VNC) o tem obvesti intervencijsko skupino, ki takoj odreagira in se odzove na signal. Njihova naloga je čim prej prispeti na kraj dogodka in preveriti situacijo. To vključuje preverjanje vzroka alarma, ocenjevanje morebitne grožnje, zbiranje informacij, obveščanje ali izvajanje drugih potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. Varnostniki interventi in obhodniki so strokovno usposobljeni ter pripravljeni tudi na morebitno prijetje storilca kaznivega dejanja ter pri tem ukrepajo v skladu z veljavnimi zakonskimi pooblastili.

Omenjene storitve so usmerjene k zagotavljanju varnosti naših naročnikov. Vse varnostne storitve so izvedene v skladu z veljavnimi varnostnimi smernicami ter zakonodajo in so prilagojene specifičnim potrebam vsakega posameznega naročnika.