Varovanje prireditev

Načrtovanje prireditve vključuje oceno razmer v lokalnem okolju, svetovanje in pomoč pri izbiri prireditvenega prostora, zasnovo ureditve samega prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, oceno potrebnega števila in vrste prevoznih sredstev, način prodaje vstopnic, prihod in odhod nastopajočih ter obiskovalcev, pa tudi načine ukrepanja v primeru posameznih incidentov. V varnostni načrt vključimo tudi vse predvidene potencialne nevarnosti, tveganja in tako imenovana ozka grla ter ustrezne rešitve.


Med priprave na prireditev sodi varovanje prireditvenega prostora pred samim začetkom dogajanja, postavljanje zaščitnih ograj in varnostnih koridorjev, zagotovitev varnega dostopa nastopajočim in ostalim pomembnejšim gostom, zagotavljanje nemotenega dela ostalim tehničnim službam organizatorja, zaščita prireditvene opreme z vsemi ustreznimi varnostnimi pripomočki, postavitev usmerjevalnih in informativnih tabel. Pogosto varnostniki poskrbijo

tudi za varen sprejem in namestitev določenih gostov oziroma udeležencev. Z dobrimi pripravami na prireditev lahko v največji meri zavarujemo prireditev in se izognemo morebitnim nesporazumom, zapletom, tveganju in nevarnosti.


V času trajanja prireditve določeno stopnjo varnosti zagotavlja že sama prisotnost dobro vidnih varnostnikov. Poleg nadzora nad obiskovalci in njihovega usmerjanja na zanje predvidena mesta v prireditvenem prostoru ter varovanja posebnih gostov in udeležencev delo varnostne službe vključuje tudi površinski pregled oblačil in prtljage, izločanje nevarnih predmetov in ponarejenih vstopnic, preventivna opozorila in pogovore s potencialno problematičnimi obiskovalci, koordinacije z reševalci, gasilci in ostalimi tehničnimi službami, seveda pa tudi posredovanje v primeru incidentov.


Varnostna služba FORTIM VAROVANJE zagotovi varen in umirjen razhod obiskovalcev, poskrbi za varen odhod morebitnih posebnih gostov, udeležencev ali nastopajočih, pogosto pa tudi za varno ravnanje z izkupičkom in po potrebi za prenos gotovine ali dragocenega tovora na dogovorjeno mesto. Po dogovoru z organizatorjem zavarujemo prizorišče v času pospravljanja opreme, seveda pa poskrbimo tudi za odvoz vseh postavljenih zaščitnih sredstev in pripomočkov.