Obhodno varovanje

Za obhodno varovanje se naročniki odločajo predvsem v smislu odkrivanja škodnih pojavov, izvajalec pa pri tej obliki težko zagotovi preprečevanje takih pojavov. Največkrat obhodno varovanje uporabljamo kot dopolnjevanje tehničnemu oziroma fizičnemu varovanju. Seveda pa je prav obhodno varovanje močan psihološki faktor, ki vpliva na nedovoljene vstope na varovana območja, saj se varnostniki pojavljajo tam večkrat v različnih časovnih obdobjih tako, da storilec kaznivega dejanja nima občutka varnosti pri svojem početju.


Obhod vsebuje zunanji oziroma notranji pregled varovanega območja z okvirno 10 minutno prisotnostjo pri varovanem območju.