Pri izvedbi fizičnega varovanja gre za zagotavljanje varnosti s  fizično prisotnostjo varnostnika, ki skrbi za zaščito oseb, objekta, premoženja in drugih vrednih stvari. Fizično varovanje se lahko izvaja 24 ur na dan vse dni v tednu ali samo ob določenih časovnih terminih ali občasnih dogodkih, ko je potrebno z osebno prisotnostjo varnostnega osebja zagotoviti učinkovit nivo varovanja.

Zaposlujemo le strokovno usposobljeno varnostno osebje, ki je sposobno zagotoviti najvišjo raven varnosti. Naši varnostniki in varnostnice so izbrani skrbno, ves čas pa njihovo znanje na področju varnosti tudi obnavljamo in nadgrajujemo s posebnimi usposabljanji za izvajanje fizičnega varovanja. To vključuje ravnanje varnostnikov ob izrednih situacijah, tehnike samoobrambe, preprečevanje nezakonitega vstopa v objekte in drugih pomembnih veščinah katere varnostnikom pridejo prav pri opravljanju svojega vsakodnevnega dela.

Fizično varovanje se lahko izvaja na različnih lokacijah, kot so poslovni objekti, industrijska območja, zasebne nepremičnine, trgovski centri, banke in drugi javni in zasebni objekti. Varnostniki v skladu s svojimi pooblastili iz Zakona o zasebnem varovanju zagotavljajo nadzor nad dostopom na varovano območje, zaznavajo in preprečujejo morebitne nepravilnosti, izvajajo redne obhode varovanega območja, vodijo različne evidence ter ukrepajo v primeru nepredvidenih škodnih in drugih dogodkov. Pri svojem delu varnostniki uporabljajo različne naprave in opremo, kot so video nadzorne kamere, alarmi sistemi, protipožarni sistemi  in drugo opremo in naprave za zagotavljanje čim bolj učinkovitega sistema varovanja.

Svoje storitve prilagajamo potrebam in zahtevam vsakega posameznega naročnika, s ciljem zagotavljanja najboljše možne varnosti. V ta namen se pripravi pred izvedbo varovanja »Načrt varovanja«, ki opredeljuje najučinkovitejšo možno uporabo vseh elementov varnostnega sistema podjetja katerega varujemo. Vsebuje natančna navodila za obnašanje in ukrepanje v vseh predvidljivih okoliščinah in v večini možnih incidentov, s katerimi se varnostno osebje lahko sreča pri svojem delu. Postopki ukrepanja so opisani natančno in v določenem zaporedju po posameznih stopnjah v skladu z veljavnim zakonom.

S svojim strokovnim in profesionalnim pristopom in storitvami stranke obvarujemo pred mogočimi nevarnostmi in izgubami ter s tem zagotavljamo varnost, zanesljivost ter zaupanje.